Lokalregler

 • Out of bounds
  Peter Danielsvej og banen på den anden side er out of bounds. Den banenære asfaltkant markerer out of bounds-grænsen i forhold til det hul, der bliver spillet. Øvrige out of bounds grænser er markeret med hvide pæle.
 • Markeringer
  Gule pæle: Vandhazard, Regel 26. Røde pæle: Parallel vandhazard, Regel 26. Søer og vandløb uden markering er parallelle vandhazarder. Grænsen for den parallelle vandhazard er vandspejlet. Blå pæle: Areal under reparation, Regel 25 Blå pæle med sort top: areal under reparation med spilleforbud, Regel 25. 
 • Forhindringer og integrerende dele af banen
  Køreveje og stier på banen er integrerende dele af banen. Sten i bunkers er flytbare forhindringer, Regel 24-1. Alle markeringspæle er ikke-flytbare forhindringer, Regel 24-2. Nyplantede træer med mærkat er ikke-flytbare forhindringer, fra hvilke lempelse fås uden straf, Regel 24-2.

 • Straf
  Straffen for overtrædelse af en lokal regel er tabt hul i hulspil og to slag i slagspil.
 • Øvrigt
  Afstandsmarkeringer til midtgreen: Gul/sorte pæle: 150 m, Røde/sorte pæle: 100 m, Hvide plader i midten af fairway: 200 m, Gule plader i midten af fairway: 150 m, Røde plader i midten af fairway: 100 m.
 • Afstandsmåler

  En spiller må skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller under en fastsat runde bruger en afstandsmåler eller en applikation, som er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil, er dette i strid med regel 14-3 og spilleren diskvalificeres, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner. Hvis et multifunktionsapparat indeholder andre funktioner, hvor man let kan måle og ubesværet se forhold som temperatur, vind, lufttryk og luftfugtighed, anses dette også at være i strid med regel 14-3.